EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Traderzy na całym świecie śledzą dokładnie rozwój sytuacji ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych

Zasada ogólna:

Głównym sektorem gospodarki jest przemysł, który jest drugim najbardziej rozwiniętym na na świecie i stanowi 22% PKB. Najbardziej rozwiniętymi gałęziami przemysłu są przemysł technologiczny, metalowy oraz naftowy.

 

Sektor usług stanowi około 77% PKB Stanów Zjednoczonych. Finanse i bankowość są najbardziej znaczącymi elementami tego sektora.

 

Wpływ rolnictwa na PKB jest mało znaczący, liczy około 1% PKB, a głównymi wytwarzanymi produktami są pszenica, kukurydza oraz bydło.

Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata pod względem wartości PKB, przed Chinami i Japonia. Są również jednym z krajów o największej gospodarce rynkowej, zarówno ze względu na wielkość jaki i na warunki demograficzne.

 

usa, economy

 

Jedną z głównych cech charakterystycznych tego kraju jest znaczenie konsumentów jako źródła napędowego gospodarki Stanów Zjednoczonych i całego świata. Liczące około 309 milionów mieszkańców, z rocznym PKB wynoszącym blisko 47.000 USD na osobę, Stany Zjednoczone mają ogromny wpływ na rozwój sytuacji ekonomicznej w Europie, Azji i innych regionach.

 

USA są uznawane za najbardziej zaawansowaną technologicznie gospodarkę świata, z dużym naciskiem na badania i rozwój - zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwa i mieszkańcy cechują się prawdopodobnie największą innowacyjnością jeśli chodzi o rozwój nowych produktów, zarządzanie zasobami ludzkimi i bardzo istotną z punktu widzenia ekonomicznego – zdolnością do pozyskiwania kapitału. Posiadane przez Stany Zjednoczone zasoby krajowe wykorzystywane są zgodnie z aktualnymi wymaganiami polityki zagranicznej. Częste konflikty na arenie międzynarodowej, w które angażują się Stany Zjednoczone, angażują przemysł zbrojeniowy, jak również zwiększają zapotrzebowanie na ropę naftową. W efekcie prowadzi to do wzrostu cen tego surowca, mimo że Stany Zjednoczone są trzecim co do wielkości największym producentem ropy naftowej i jej największym importerem na świecie.

 

Ponieważ Stany Zjednoczone są krajem o znaczącym udziale w światowej produkcji, a dolar amerykański uczestniczy w około 85% międzynarodowych transakcjach walutowych, wiele wskaźników makroekonomicznych publikowanych w Stanach Zjednoczonych jest analizowanych przez inwestorów.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij