EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Całkowity Produkt Krajowy Brutto strefy EURO jest drugim na świecie, po gospodarce Stanów Zjednoczonych

Zasada ogólna:

Oprócz wskaźników ekonomicznych, które są związane z Unią Europejską lub strefą euro, inne wskaźniki mogące mieć znaczący wpływ na rynki finansowe obejmują sprawozdania gospodarcze z  krajów, które mają największy udział w PKB strefy euro – takie jak Niemcy, Francja i Hiszpania.

 

Niektóre ważne raporty są związane ze specyficznymi krajami, jak na przykład niemiecki IFO.

Strefę Euro stanowi unia monetarna i ekonomiczna dużej części krajów Unii Europejskiej.

 

eurozone, ecb, euro

 

Kraje uczestniczące w strefie euro przejęły euro jako jedyną walutę. Polityka monetarna strefy euro jest zarządzana przez Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie.

 

Najważniejszymi sektorami gospodarki Unii Europejskiej są: sektor finansowy, sektor nieruchomości, wynajem. Razem, stanowią około 28,1% PKB UE-27 (z 2007r.). Inne sektory, takie jak dystrybucja, komunikacja i transport stanowią niewiele ponad 21%, podczas gdy przemysł liczy nieco mniej niż poprzedni sektor, około 20,1% PKB UE-27.

 

Administracja publiczna ma również znacząca role w PKB UE-27, liczy około 22,4%. W niektórych krajach można zaobserwować pewien stopień specjalizacji. Przykład może stanowić sektor finansowy, który głównie skupiony jest w Luksemburgu, Francji oraz Wielkiej Brytanii i stanowi ponad 30% PKB tych krajów. Z drugiej strony, aktywność przemysłowa jest głównie skupiona w krajach Europy Środkowej takich jak Republika Czeska i Polska, których waluty są mocno skorelowane z euro.

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij