EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Rynek obligacji - instrumenty pochodne

Najciekawsze fakty:

  • Pierwsza obligacja (skarbowa) została wyemitowana w 1693 roku w Wielkiej Brytanii.
  • Pierwszy kontrakt Futures na obligacjach skarbowych został wprowadzony przez Chicago Board of Trade w 1975 roku.
  • Obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych tzw. T-Notes są instrumentem z okresem zapadalności od 1 do 10 lat, natomiast tzw. T-Bonds mają dłuższy okres zapadalności –  od 10 do 30 lat.
  • Największymi posiadaczami obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych są Chiny i Japonia.

Stopy procentowe mają znaczący wpływ na współczesną gospodarkę, określając łatwość dostępu do pieniądza uczestnikom rynku. Mimo, że indywidualny inwestor nie może samodzielnie zawierać transakcji na stopach procentowych istnieje możliwość zawierania ich pośrednio poprzez obligacje emitowane przez bank centralny danego kraju i poprzez oparte na tych obligacjach instrumenty pochodne.

obligacje | stopa procentowa | rynek obligacji

 

Ceny obligacji odzwierciedlają oczekiwania rynkowe, co do kształtowania się przyszłych stóp procentowych. Mimo, że długoterminowe inwestycje w obligacje wiążą się z niskim ryzykiem – a przynajmniej taki pogląd obowiązywał do czasu kryzysu w Grecji w 2011 roku – to aktywny handel obligacjami niesie ze sobą wyższe ryzyko ze względu na możliwe zmiany sytuacji rynkowej.

 

W przypadku instrumentów pochodnych ryzyko podejmowane przez inwestora jest zwiększone, ponieważ uwzględnia dźwignię finansową, która umożliwia osiągnięcie większych zysków, ale może również narazić na poniesienie większych strat.

 

Dlaczego rynek obligacji jest tak popularny?

 

Obligacje emitowane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz rządy innych największych gospodarek świata charakteryzują się dużą płynnością, czym przyciągają dużych inwestorów instytucjonalnych. Aktywni inwestorzy wiedzą, że głównymi czynnikami mającymi wpływ na ceny obligacji są m.in.: stopy procentowe, inflacja, dług publiczny oraz stan gospodarki, dlatego też bacznie obserwują kluczowe wydarzenia dla rynków finansowych tj. spotkanie przedstawicieli banków centralnych czy publikacje danych ekonomicznych z USA i Strefy Euro.

 

Mimo, że dług publiczny Stanów Zjednoczonych może być powodem zmartwień, obligacje USA są zazwyczaj traktowane jako bezpieczne dla inwestorów szukających bezpiecznych instrumentów w czasach kryzysu finansowego. W ciągu ostatnich lat taką sytuację “ucieczki w jakość:” można było zaobserwować podczas zwiększonych obaw o kondycję ekonomiczną wielu krajów, w drugiej połowie 2008 roku oraz pierwszej połowie roku 2010. Wtedy, pomimo niskich stóp procentowych, miał miejsce wzrost cen obligacji USA.
 

 

Co wpływa na ceny obligacji?

 

Ceny derywatów na obligacje odzwierciedlają oczekiwania rynkowe w odniesieniu do długoterminowych stóp procentowych danego kraju. Im wyższe oczekiwane stopy procentowe, tym niższe ceny obligacji i ich derywatów, i odwrotnie -  im niższe oczekiwane stopy procentowe, tym wyższe ceny obligacji i ich derywatów. Oczekiwania rynkowe są silnie uzależnione m.in. od inflacji, zatrudnienia i dynamiki płac, ale również zaufania do danej gospodarki, czynniki polityczne czy zdarzenia o skali globalnej mogą wpływać na ceny obligacji.

 

Więcej o czynnikach fundamentalnych mających wpływ na stopy procentowe i ceny obligacji możesz dowiedzieć się w dziale: Analiza fundamentalna obligacji.

 

Więcej informacji o tym jak dokonać analizy wykresów cen obligacji, możesz znaleźć w  dziale: Analiza techniczna

 


 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij