EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Czy istnieją różnice w formułach lub w metodologii między tymi samymi wskaźnikami makroekonomicznymi ogłoszonymi przez różne kraje czy regiony, jak np. Stany Zjednoczone i strefa euro?

To pytanie może być istotne dla inwestorów, którzy dokonają bardzo dokładnych analiz. Owszem występują różnice między tymi samymi wskaźnikami, czy to ze względu na konkretny wzorzec czy jak w przykładzie CPI – zawartość koszyka dóbr. Z drugiej strony, w każdym kraju czy regionie występuje oficjalne źródło, które jest odpowiedzialne za publikację określonych wskaźników. Jeśli chodzi o metodologię, w przypadku większości krajów muszą występować pewne międzynarodowe standardy jakości, w taki sposób żeby PKB czy CPI można było porównać między krajami czy regionami.

Czy istnieją wskaźniki makroekonomiczne charakterystyczne tylko dla konkretnego kraju czy regionu?

Wskaźniki makroekonomiczne są skonstruowane zgodnie z charakterystyką danego kraju. Oznacza to, że występują wskaźniki tylko dla danego kraju. Przykładami mogą być tzw. Michigan report, czy IFO z Niemiec. Więcej wskaźników można znaleźć w naszym dziale dotyczącym danych makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych czy strefy euro.

Czy przy tak wysokiej zmienności, która występuje na rynku finansowym, analiza fundamentalna jest w ogólne przydatna?

Analiza fundamentalna dostarcza perspektywy rozwoju cen w długim terminie. Zazwyczaj dla krótkich terminów inwestycyjnych inwestorzy korzystają z analizy technicznej. Nie należy jednak zapomnieć, że podstawy analizy fundamentalnej są obecne nawet w krótkim terminie np. kiedy publikowane są informacje makroekonomiczne.

Czy tylko mierzalne wskaźniki makroekonomiczne wpływają na ceny?

Nie, występuje wiele innych wskaźników, które wpływają na ceny rynkowe. Może to być sentyment konsumentów, opinie nt przyszłości gospodarczej, które czasami ekonomiści starają się przedstawić w formie mierzalnej. Także opinie ekspertów mogą wpływać znacząco na ceny. W naszym dziale dotyczącym danych makroekonomicznych można zobaczyć, jakie czynniki mają wpływ na cenę w Stanach Zjednoczonych czy strefa euro.

Dlaczego podczas wystąpień polityków, ceny towarów czy walut podlegają wahaniom?

Jest wiele czynników które wpływają na ceny instrumentów finansowych – nie tylko te oparte na teoriach fundamentalnych, ale także takie które wpływają na perspektywy inwestorów. Uwzględniają to także przemówienia polityków. Więcej informacji dostępnych jest w naszym dziale dotyczącym rynku.

Dlaczego sytuacja kraju spoza strefy euro wpływa czasami na cenę euro?

Stosunki handlowe nie opierają się jedynie na krajach, które są w strefie euro, ale także na krajach spoza tej strefy – nawet na krajach, które w ogóle nie planują wejść do strefy euro jak np. Rosja, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Dotyczy to nie tylko strefy euro ale również innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych. Bliskie relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Ameryką Łacińską powodują, że USD reaguje bardziej na informacje z tego regionu. Więcej informacji można uzyskać w naszej części dotyczącej danych makroekonomicznych.

Jak ceny walut wpływają na ceny towarów ?

Dla inwestujących w towary, waluty są instrumentami wykorzystywanymi do realizacji transakcji. Tak więc, wzrost czy spadek wartości danej waluty może prowadzić do wzrostu lub spadku cen surowców. Na przykład, ropa naftowa jest notowana w USD, tak więc mocny dolar może wpływac na spadki cen ropy naftowej.

Jaka jest różnica pomiędzy danymi o bezrobociu w Stanach Zjednoczonych a wnioskami dla nowych bezrobotnych (zasiłki dla bezrobotnych)?

Wnioski dla nowych bezrobotnych są jedynie częścią raportu o bezrobocie. Podczas gdy dane o bezrobociu dotyczą ogólnie całej sytuacji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, nowe wnioski o zasiłki są raportem tygodniowym pokazującym jedynie dane związane z ubezpieczonymi pracownikami, którzy składają je gdy tracą pracy. Dokładne informacje na temat obu tych raportów można znaleźć w dziale dotyczącym rynku.

Która jest bardziej istotna – analiza fundamentalna czy techniczna?

Inwestor nie powinien traktować tych dwóch analizy w sposób taki, że jedna zastępuje drugą, ale raczej na zasadzie uzupełniania się. Zazwyczaj teorie fundamentalne są stosowane dla inwestycji długoterminowych, a analiza techniczna dla krótkoterminowych.

Publikowanych jest tyle informacji. Na których powinienem się skupić?

Jest to dylemat wielu inwestorów i jednocześnie bardzo trudno podać konkretną odpowiedź. W zasadzie, każdy powinien śledzić najistotniejsze informacje dla konkretnego instrumentu, biorąc pod uwagę aktywność rynkową. Wynika to z tego, że kiedy rynek cechuje się wysoką zmiennością, najbardziej istotna informacja makroekonomiczna doprowadza do zmian cen. Z kolei kiedy rynek jest mniej zmienny, zazwyczaj mniej istotna informacja doprowadza do widocznych ruchów cenowych. Więcej informacji o wybranych wskaźnikach dostępnych jest w dziale dotyczącym rynku.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij