EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Co to jest Forex

Ciekawostki

 • Dzienny obrót na rynku FOREX jest blisko 16 razy większy niż łączny obrót wszystkich giełd papierów wartościowych na świecie.
 • Dolar amerykański jest najpopularniejszą walutą mającą udział w blisko 85% wszystkich transakcji.
 • Największy udział w obrocie na rynku FOREX mają banki zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, które generują 37% światowego obrotu. Brytyjskie banki wraz z ich amerykańskimi partnerami kreują 50% światowego obrotu.
 • Najpopularniejszymi parami walutowymi są EURUSD, USDJPY oraz GBPUSD, na których handel stanowi około 50% wszystkich transakcji.

Forex - (foreign exchange market) – największy i najbardziej płynny rynek świata, umożliwiający inwestycje w waluty. Forex jest zdecentralizowanym, globalnym rynkiem walutowym, funkcjonującym 24 godziny na dobę od niedzieli do piątku. Stanowi jeden z symboli współczesnego systemu finansowego. Dzięki ogromnej płynności dostarczanej przez najważniejsze globalne centra finansowe  – od Sydney do Nowego Jorku - takie pary walutowe jak EURUSD i USDJPY przykuwają uwagę zarówno instytucji finansowych, jak i klientów indywidualnych z całego świata. Wymieniając jedną walutę na drugą stajemy się uczestnikami rynku FOREX.

 

Odpowiadając na pytanie co to jest forex warto przypomnieć, że jest to największy i najbardziej płynny rynek świata, umożliwiający inwestycje walutowe. Duża zmienność cen, dźwignia finansowa w połączeniu z dużym wyborem par walutowych dają unikalne możliwości handlu i osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników finansowych. Do zalet rynku forex należy również zaliczyć:

 

 • Możliwość handlu 24 godziny na dobę od niedzieli wieczorem do piątku wieczorem;
 • Dzięki ogromnej płynności dostarczanej przez instytucje na całym świecie rynek walutowy oferuje wyjątkowo niskie koszty transakcyjne;
 • Wybór zróżnicowanych par walutowych daje możliwość dywersyfikacji ryzyka i stwarza nieograniczone okazje inwestycyjne.

 

 

Co to jest FOREX? Dowiedz się tego z HighSky Brokers!

 

Dzięki platformie transakcyjnej HighSky Brokers możesz w praktyce dowiedzieć się co to jest forex. Poprzez platformę umożliwiamy nieograniczony dostęp do handlu na najpopularniejszych parach walutowych takich jak EURUSD, GBPUSD, USDJPY czy USDCHF. Do dyspozycji również wiele lokalnych par walutowych takich jak USDCZK czy USDTRY.

 

Pary główne – EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD
Pary krzyżowe – EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/NZD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, CHF/JPY, AUD/JPY,  AUD/NZD, AUD/CHF, AUD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF, EUR/SEK, EUR/NOK
Lokalne pary walutowe  – USD/CZK, EUR/CZK, USD/PLN, EUR/PLN, EUR/RUB, USD/RUB, , USD/ZAR, USD/MXN, USD/SEK, USD/NOK

 

W prawidłowym zrozumieniu pytania co to jest forex należy zwrócić uwagę na czynniki wprawiające w ruch rynek walutowy.   Wiele czynników fundamentalnych wpływających na stan gospodarki danego kraju ma przełożenie na umocnienie lub osłabienie się jego waluty. Głównymi czynnikami wprawiającymi w ruch rynek FOREX są informacje ekonomiczne i polityczne, ale wielu ekspertów podkreśla również znaczenie ze psychologii rynku


Aktywny inwestor powinien śledzić informacje wpływające na popyt i podaż walut:

 

 • powiązania ekonomiczne
 • sytuacja na innych rynkach
 • regulacje prawne
 • warunki pogodowe
 • sytuacja polityczna
 • recesja gospodarcza
 • wzrost gospodarczy
 • zaufanie inwestorów
 • wydarzenia
 • opinie ekspertów
   


Powiązania ekonomiczne – oprócz prostych powiązań związanych z teoriami fundamentalnymi mówiącymi np. że wzrost gospodarczy prowadzi do umocnienia się waluty, istnieją inne bardziej subtelne zależności, które warto wziąć pod uwagę.

 

Są kraje (i ich waluty), które nie mają dużego znaczenia na rynku międzynarodowym, ale są ważne, ze względu na handel z państwami, które mają takie znaczenie. Przykładem może być rand południowoafrykański (ZAR), który nie jest ważny w skali międzynarodowej, ale jest bardzo istotny dla funta brytyjskiego (GBP) ze względu na długotrwałą współpracę handlową między Republiką Południowej Afryki a Wielką Brytanią.

 

Sytuacja na innych rynkach – ponieważ waluty są instrumentem, który umożliwia handel międzynarodowy, sytuacja na rynkach będzie miała niewątpliwie istotny wpływ na walutę. Większe zainteresowanie inwestorów konkretnym rynkiem powoduje umocnienie lokalnej waluty. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy inwestorzy wycofują swój kapitał z rynku.

 

Regulacje prawne – akty prawne, lokalne lub międzynarodowe, mają raczej średni lub długoterminowy wpływ na waluty. Mogą one stanowić barierę, lub przeciwnie, być impulsem do wzrostu gospodarczego i rozwoju, co z kolei prowadzi do osłabienia lub umocnienia waluty.

 

Warunki pogodowe – pogoda ma bezpośredni wpływ na ceny towarów dlatego jej wpływ na waluty może być również znaczący. Złe warunki pogodowe mogą prowadzić do zmniejszonej produkcji takich towarów jak np. pszenica lub jęczmień, co powoduje wzrost cen tych produktów.

 

Sytuacja polityczna – sytuacja polityczna ma istotny wpływ na waluty. Jeżeli jest ona stabilna (zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna – polityka zagraniczna) inwestorzy czują się bezpiecznie inwestując w danym kraju a jego waluta się umacnia. Deprecjacja zazwyczaj występuje w sytuacji odwrotnej. Skrajnym przypadkiem sytuacji politycznej mającym wpływ na walutę jest wojna. Prowadzi ona do deprecjacji walut krajów objętych konfliktem zbrojnym. W pewnych przypadkach jeżeli kraj bierze udział w wojnie, ale nie toczy się ona na jego terytorium, to zwiększone w tym okresie wydatki państwa mogą być bodźcem dla danej gospodarki i waluty.

 

Recesja gospodarcza – spowolnienie gospodarki może mieć różne przyczyny. Mogą mieć one charakter finansowy (np. kryzys bankowy), być związane z surowcami (np. kryzys naftowy), mieć charakter polityczny lub inny. Wspólną cechą jest to, że inwestorzy na ogół wycofują swój kapitał z rynku przenosząc kapitał do bezpiecznych aktywów (również walut jak np. jen czy frank szwajcarski)..

 

Wzrost gospodarczy – dynamiczny wzrost gospodarki przyczynia się do napływu kapitału zagranicznego i umocnienia waluty. Należy pamiętać, że bardzo szybki wzrost gospodarki może doprowadzić do presji inflacyjnej. Bezpośrednim wynikiem inflacji jest spadek realnej wartości danej waluty, ponieważ rosnące ceny produktów powodują mniejszą siłę nabywczą pieniądza czyli za jednostkę waluty można kupić mniej produktów.

 

Zaufanie inwestorów – wskaźniki zaufania to stosunkowo nowe narzędzia powstałe w latach 90 – tych XX wieku, które pomagają przede wszystkim zagranicznym inwestorom w uzyskaniu lepszego wyobrażenia o tym, jak mieszkańcy danego kraju postrzegają przyszły kształt jego gospodarki.

 

Obecnie, wiele instytucji decydujących o polityce monetarnej stosuje wskaźniki zaufania przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłej polityki. Wyższe wskaźniki mogą sugerować zwiększenie produkcji i konsumpcji, co może prowadzić do wzrostu gospodarczego, a więc napływu kapitału zagranicznego i umocnienia się waluty.

 

Wydarzenia – wydarzenia mogą mieć różny wpływ na ceny walut. Wydarzeniami o sporym znaczeniu są np. Igrzyska Olimpijskie. Waluta może się umocnić nie tylko podczas samych igrzysk, ale również przed ich otwarciem, gdy zwiększa się inwestycje np. w infrastrukturę. Innymi, bardziej znaczącymi wydarzeniami są strajki. Mogą one zniechęcić inwestorów zagranicznych, co może prowadzić do deprecjacji waluty.

 

Strajki mogą nie mieć bezpośredniego wpływu na gospodarkę kraju, ale mogą być związane z niektórymi towarami, np. złotem. Jeśli strajk odbywa się w kopalni złota, konsekwencje tego mogą nie mieć bezpośredniego wpływu na kraj, w którym jest ono wydobywane, ale mogą wpływać na dolara gdyż w tej walucie złoto jest kwotowane. Inwestorzy powinni obserwować z uwagą swoje inwestycje, kiedy takie wydarzenia mają miejsce, nawet jeśli występują tylko lokalnie.

 

Opinie ekspertów – opinie ekspertów i dyplomatów mogą mieć znaczący wpływ na cenę walut. Skala i zakres tego wpływu zależy od wielu czynników, m. in. od rodzaju informacji jaką przekazano do publicznej wiadomości, kto tę informację przekazał i z jakiego kraju. Jeżeli rozważa się komentarz prezesa banku centralnego, należy wziąć pod uwagę to, z jakiego kraju on jest. Wypowiedzi prezesa banku centralnego małego europejskiego kraju nie mogą być porównywane z wypowiedziami prezesa Europejskiego Banku Centralnego czy amerykańskiego FED.

 

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij