EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Podwyższenie stóp procentowych w USA – konsekwencje i perspektywa

W grudniu 2015 roku Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), czyli ciało FED odpowiedzialne z politykę pieniężną Stanów Zjednoczonych, zdecydował o podwyższeniu stóp procentowych, po tym jak przez niemal dekadę kształtowały się one na zerowym poziomie. Mimo licznych zapowiedzi w roku 2016 nie doczekaliśmy się do tej pory kolejnej podwyżki, jednak eksperci oceniają, że nastąpi ona w listopadzie lub w grudniu. Jak duże jest prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych? Jakie będą jej ewentualne następstwa?

 

Stopy procentowe usa

 

Dlaczego nie w listopadzie ?

 

Większość analityków słusznie uważała, że kolejna podwyżka stóp procentowych nie będzie miała miejsca w listopadzie. Przede wszystkim chodziło o to, że rynek i tak reaguje dość niepewnie z uwagi na zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. FOMC prawdopodobnie nie chciał też wpłynąć na pogłębienie tej niepewności.

Poza tym do czasu grudniowego posiedzenia członkowie FOMC będą mieli okazję zapoznać się z raportami dotyczącymi kondycji amerykańskiej gospodarki i rynku pracy, a także z danymi na temat inflacji. Wszystko wskazuje więc na to, że stopy procentowe zostaną podniesione przez bank centralny dopiero podczas grudniowego posiedzenia.

 

Ewentualne konsekwencje podniesienia stóp procentowych przez FOMC

 

Zbliżająca się nieuchronnie podwyżka stóp procentowych w USA przełoży się na rentowność amerykańskich obligacji, a w konsekwencji również rentowność obligacji innych państw, przede wszystkim Niemiec.

Rosnąca rentowność obligacji nie będzie dobrą wiadomością dla rynku akcyjnego, ponieważ przełoży się na wzrost stopy wolnej od ryzyka, przez co inwestycje w akcje potencjalnie staną się mniej atrakcyjne.

Na skutki polityki monetarnej USA bardzo wrażliwe są ceny złota, które już od dłuższego czasu kształtują się na niskim poziomie. Prawdopodobna decyzja o podniesieniu przez FOMC stóp procentowych z pewnością odbije się negatywnie na rynku złota i trudno spodziewać się w najbliższym czasie wyraźnego odbicia ceny kruszcu.

Patrząc retrospektywnie na poprzedni rok, zapowiadana podwyżka mogłaby niekorzystnie odbić się na giełdach i walutach krajów zaliczanych do rynków wschodzących. W poprzednim roku sama zapowiedź o nadchodzącej podwyżce zadziałała właśnie w ten sposób, co doskonale obrazuje indeks MSCI Emerging Markets, obrazujący sytuację panującą na tych rynkach. Między kwietniem a grudniem indeks zanotował stratę w wysokości 28%, jednak w styczniu bieżącego roku, już po decyzji FED nastąpiło jego wyraźne odbicie, a od sierpnia wykazuje on mniej więcej stały poziom. Z tego względu trudno przypuszczać, aby sytuacja z poprzedniego roku miała się powtórzyć.

Do tej grupy zalicza się także Polska. Za korzystną perspektywą na najbliższe miesiące przemawiają dobra koniunktura i wzrosty na rynku surowców – ropy naftowej, węgla i metali. Z tego względu nie wydaje się prawdopodobne, by zbliżająca się wielkimi krokami decyzja FED, mogła pogorszyć sytuację gospodarek państw należących do rynków wschodzących.  

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij