EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Zlecenia warunkowe

Praktyczna wskazówka:

Możliwe jest zdefiniowanie zleceń warunkowych w taki sposób, że wygasają one automatycznie w określonym terminie, chyba że zostaną wcześniej zrealizowane. 

Ustawienie nowego zlecenie warunkowego jest możliwe bezpośrednio z wykresu, a wszelkie parametry mogą być dowolnie ustalone przez Inwestora. Kiedy zlecenie warunkowe jest wprowadzone, można je zmodyfikować lub usunąć do momentu realizacji lub wygaśnięcia. Ustawienie modyfikacji czy usunięcie zlecenia jest możliwe jedynie w godzinach handlu danego instrumentu finansowego.


Ustawienie nowego zlecenia warunkowego

 

Najprostszą metodą ustawienia nowego zlecenia warunkowego jest kliknięcie prawym klawiszem myszki na wykresie wybranego instrumentu finansowego blisko poziomu ceny, na którym nowe zlecenie ma być ustawione. Z rozwijanego menu należy wybierać “Handel”, a następnie rodzaj zlecenia.

 

Jeśli Inwestor chce ustawić zlecenie warunkowe powyżej obecnej ceny rynkowej, ma do wyboru zlecenia: Buy Stop, Sell Limit, Buy Stop Limit.
 

pending orders, buy stop, sell stop

 

W praktyce, po kliknięciu na poziomie poniżej ceny bieżącej, należy dokonać wyboru pomiędzy Sell Stop, Buy Limit lub Sell Stop Limit  z rozwijanego menu. Wtedy pojawi się nowe okno, w którym można określić :

 

 • Rodzaj – rodzaj zlecenia. Dla rynku OTC najbardziej popularne zlecenia spośród których Inwestor może wybierać to Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop , jak również bardziej zaawansowane Buy Stop Limit czy Sell Stop Limit.
 • Wolumen – liczba kontraktów, które mają być otwarte w momencie gdy zlecenie jest realizowane.
 • Cena – cena, po której zlecenie zostanie aktywowane.
 • Stop Loss i Take Profit – opcjonalna możliwość określenia Stop Loss oraz Take Profit dla nowo zaplanowanych pozycji. Zostaną one ustawione w momencie otwarcia pozycji.
 • Wygaśnięcie – określa okres ważności zlecenia warunkowego. Można  wybrać opcje:

    - Good till Cancelled “GTC” – zlecenie ważne do odwołania;

    - „Today” - wygaśnięcie zlecenia z końcem bieżącego dnia;

    - „Specified” – daje możliwość określenia dokładnej daty wygaśnięcie zlecenia.

 • Komentarz –  w tym polu można napisać dowolny komentarz do zlecenia

 

W momencie gdy nowe zlecenie warunkowe jest poprawnie zdefiniowane aktywowany zostaje przycisk "Złóż zlecenie", po naciśnięciu którego zlecenie zostaje złożone.

 

Gdy przycisk "Złóż zlecenie" nie jest aktywny, prawdopodobnym powodem jest nieprawidłowe ustawienie ceny aktywacji. Poprawny poziom powinien spełnić następujące warunki:

 

 • dla Buy Stop oraz Sell Limit, cena aktywacji powinna być wyższa niż bieżąca cena rynkowa, ponadto nie może być bliższa ceny Ask niż określony limit dla danego instrumentu;
 • dla Sell Stop oraz Buy Limit, cena aktywacji powinna być niższa niż bieżąca cena rynkowa, i nie może być bliższa ceny Bid niż określony limit dla danego instrumentu.

  

Modyfikacja i usuwanie zleceń warunkowych

Aby zmodyfikować lub usunąć zlecenie warunkowe, należy dwukrotnie kliknąć na nie lewym przyciskiem myszki. Pojawi się nowe okno:

 

zlecenia warunkowe | buy limit | sell limit

 

Jeśli zamiarem Inwestora jest usunięcie zlecenia warunkowego, należy po prostu kliknąć na przycisk ”Usuń”. Potwierdzenie anulowania zlecenia pojawi się natychmiast na ekranie.

 

Jeśli jednak Inwestor chce zmodyfikować zlecenie, może zmienić następujące parametry:

 • cenę aktywacji zlecenia warunkowego;
 • ustalić Stop Loss lub Take Profit dla nowo zaplanowanej pozycji;
 • ustalić czas wygaśnięcia zlecenia.

 

Gdy modyfikacje są wprowadzone poprawnie, aktywowany zostaje przycisk “Modyfikuj”. Po jego kliknięciu, w krótkim czasie, na ekranie pojawi się potwierdzenie operacji.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij