EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Obliczanie punktów swapowych

Praktyczna wskazówka

Bieżące stawki punktów swapowych i inne informacje o  instrumentach są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wybrany instrument w oknie Rynek i wybraniu z rozwijanego menu opcji „Specyfikacja…”.

Kontrakty na różnice kursowe mogą być oparte na różnych aktywach. W przypadku walut i innych instrumentów opartych na cenach spot, aby prawidłowo rozliczyć transakcję trzeba uwzględnić stopy procentowe i koszty utrzymania pozycji. Jeśli Inwestor ma długą pozycję na instrumencie który ma znacząco wyższą stopę procentową niż inny instrument w tej parze, to zostanie to uwzględnione na rachunku w postaci dodatnich punktów swapowych. Alternatywnie, długa pozycja na instrumencie z niską stopą procentową będzie oznaczała ujemne punkty swapowe.
 

 

swap | swapy | punkty swapowe

 

Załóżmy, że obecnie EUR ma znacząco wyższą stopę procentową niż USD. Oznacza to, że:

 

  • jeśli Inwestor kupił kontrakt EURUSD, to zajmuje pozycję długą na EUR (z wyższymi stopami procentowymi) i krótką na USD –  oznacza to, że w tym przypadku punkty swapowe powinny być dodatnie;
  • jeśli Inwestor sprzedał kontrakt EURUSD, to zajmuje krótką pozycję na EUR i długą na USD (z niższymi stopami procentowymi) –  oznacza to, że w tym przypadku punkty swapowe powinny być ujemne.

 

Jak punkty swapowe działają w praktyce?

 

Przykład

Inwestor posiada otwartą pozycję (1 kontrakt) na GBPUSD pozostawioną na noc. Bieżące punkty swapowe są następujące (dla przykładu):

  • Długa pozycja: 1,4 punkty
  • Krótka pozycja: – 2,2 punkty

 

Aby obliczyć wartość punktów swapowych w PLN, można zastosować następujący wzór:

Pozycja długa = 1,4 wartości punktu = 1,4 * ( punkt) 0,0001 * (wartość nominalna) 100 000 = 14 (USD)
Pozycja krótka = -2,2 wartości punktu = -2,2 * ( punkt) 0,0001 * (wartość nominalna) 100 000 = -22 (USD)

 

zakładając, że cena USDPLN to 3:

wartość 1,4 punktów w PLN = 14 USD * 3 USDPLN = 42 PLN
wartość -2,2 punktów w PLN = -22 USD * 3 USDPLN = -66 PLN

 

Sposób obliczenia wartość punktów (pipsów) jest opisany  tutaj.

 

Punkty swapowe są naliczane dla otwartych pozycji o godz. 24:00. W piątek wieczorem, wartość punktów swapowych jest obliczana dla całego weekendu.

Dodane lub odjęte punkty swapowe są wyświetlane w kolumnie Swap, w oknie Narzędzia, w dolnej części obszaru roboczego MetaTrader.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij