EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Okno Terminal zawiera informacje o stanie rachunku

Praktyczna wskazówka:

Wprowadzanie przez użytkownika komentarzy do transakcji i zleceń zrealizowanych poprzez platformy MetaTrader może polepszać proces nauki, ponieważ inwestor może np. notować powody podjęcia danej decyzji inwestycyjnej, by w przyszłości móc je analizować.

Ta część zawiera wyjaśnienie sumarycznych danych aktualnego stanu rachunku, jak również danych dotyczących historycznych transakcji.


Informacje podsumowujące stan rachunku znajdują się w dolnej części obszaru roboczego platformy i są zaznaczone na szaro. 

 

Są nimi:

 

 • Saldo – wartość netto środków zdeponowanych na rachunku (wirtualnych lub rzeczywistych), uwzględniająca wyniki z zamkniętych do tej pory transakcji;
 • Equity – bieżąca wartość rachunku. Jest to saldo rachunku z uwzględnieniem wyniku w czasie rzeczywistym, otwartych pozycji na rachunku (jeśli takie występują);
 • Dostępny depozyt (Free Margin) – środki dostępne do handlu lub do wypłaty z rachunku. Jest to różnica pomiędzy Equity oraz wymaganym depozytem, opisanym poniżej.
   

 

Terminal MetaTrader

 

Można łatwo zauważyć że w sytuacji, gdy na rachunku nie ma otwartych pozycji, wszystkie trzy dane: Saldo, Equity, oraz Dostępny depozyt mają te same wartości.

 

W momencie otwarcia pozycji, na szarej linii pokazującej podsumowanie rachunku pojawią się dwie dodatkowe informacje:

 • Depozyt (Margin) – przedstawia zablokowane środki konieczne do rozliczenia otwartych pozycji. Więcej informacji dotyczących wymaganego depozytu można uzyskać w części Depozyty;
 • Poziom depozytu (Margin Level) – pokazuje relację pomiędzy aktualną wartością rachunku określoną jako Equity a wymaganym depozytem dla otwartych pozycji.


 

 

Ponadto na platformach MetaTrader można sprawdzić historię wszystkich transakcji lub tylko tych zamkniętych danego dnia. Można to zrobić w oknie „Narzędzia” w zakładce „Historia”.

 

Podsumowując, dla każdej z transakcji (deals) zawartej w danym okresie można znaleźć następujące informacje:

 

 • Czas – dokładny moment wykonania transakcji;
 • Deal – unikalny numer identyfikujący każdą transakcję;
 • Zlecenie – unikalny numer identyfikujący zlecenie, które zainicjowało transakcje;
 • Symbol – określenie instrumentu, na którym transakcja została zrealizowana;
 • Typ – identyfikacja każdej z operacji określona jako “in” lub “out”, oznaczająca otwarcie lub zamknięcie pozycji;
 • Kierunek – może być “Buy” lub “Sell”;

 

terminal metatrader | historia

 

 • Wolumen – wielkość transakcji, która może być przedstawiona jako ilość kontraktów (domyślnie);
 • Cena – cena, po której dana operacja została wykonana;
 • Prowizja – w przypadku CFD nie ma prowizji, co oznacza, że ta kolumna jest najczęściej pusta;
 • Swap – wartość doliczona lub odliczona do rachunku w wyniku rozliczeń związanych z występowaniem różnic stóp procentowych na określonych walutach;
 • Zysk – przedstawia wynik finansowy dla każdej transakcji. Pojawia się po zamknięciu pozycji;
 • Komentarz – może zawierać dodatkowe informacje dotyczące transakcji np. poziom realizacji zleceń Stop Loss czy Take Profit. Jeśli np. pozycja została zamknięta poprzez zlecenie Stop Loss po cenie 26,00 to w komentarzu znajdzie się zapis [sl 26.00].

 

Platforma MetaTrader przedstawia nie tylko historię aktualnych transakcji, ale również historię zleceń  które zostały złożone. Tak więc, każdej pozycji która została otwarta towarzyszy również zlecenie historyczne, które cechuje m.in.:

 • Czas – dokładny czas otrzymania zlecenia;
 • Zlecenie – unikalny numer identyfikujący zlecenie;
 • Symbol – określenie instrumentu, na którym zlecenie zostało zrealizowane;
 • Typ -  dla zlecenia może to być „Buy” lub „Sell”, w zależności od kierunku danej operacji;

Zlecenia forex | metatrader zlecenia

 

 • Wolumen – wielkość zlecenia;
 • Cena – cena danego zlecenia;
 • S/L, T/P – poziomy Stop Loss/Take Profit, jeśli takie zostały określone;
 • Stan – stan zlecenia - „Filled” w przypadku zrealizowanych zleceń.

 

Użytkownik może zdefiniować dla jakiego okresu historycznego operacji, ma być uwzględniony zakres danych. Można tego dokonać klikając prawym przyciskiem myszki w dowolnym miejscu zakładki „History”, a następnie wybierając opcję „Dostosuj okres”. Informacje mogą być przedstawione: tylko dla dnia bieżącego, ostatnich 3 dni lub innego okresu ustalonego przez użytkownika.

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij