EURUSD 1.1355 USDJPY 111.27 USDCAD 1.3324 EURCZK 25.587 USDCZK 22.526 EURPLN 4.2867 USDPLN 3.7757
EURUSD 1.1355 USDJPY 111.27 USDCAD 1.3324 EURCZK 25.587 USDCZK 22.526 EURPLN 4.2867 USDPLN 3.7757

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Ograniczony potencjał wzrostów na AUDUSD

Dodano: 08.05.2014

Podczas ostatniego posiedzenia Banku Rezerw Australii nie zmieniono stóp procentowych, które obecnie wynoszą 2.5%. Jednocześnie ogłoszono, że polityka monetarna pozostanie akomodacyjna. Uzasadnieniem tego jest wciąż umiarkowany wzrost gospodarczy. Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim niewystarczający popyt wewnętrzny, utrzymujące się bezrobocie oraz słabe perspektywy na jego obniżenie. Niska dynamika wzrostu cen dóbr i usług nie podlegających wymianie międzynarodowej (non-tradable) jest wynikiem słabnącego zwiększania się dochodów gospodarstw domowych, co sprawia, że inflacja pozostaje zgodna z celem jaki ustanowił Bank Rezerw Australii. Pocieszającym faktem były dzisiejsze dane z rynku pracy. Stopa bezrobocie nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 5.8%. Może to oznaczać wyhamowanie negatywnej tendencji. Jednak by rosła ilość zatrudnionych potrzebne są nowe inwestycje, a ta kwestia pozostawia wiele do życzenia.

 

Wartość inwestycji sektora wydobywczego wciąż spada tak samo jak w pozostałych gałęziach gospodarki, w których przedsiębiorcy zwlekają z podjęciem decyzji o rozwijaniu biznesu, czekając na polepszenie koniunktury. Ma to przełożenie na wskaźnik PMI sektora wytwórczego, który w kwietniu spadł już do wartości 44.78 i jest najniżej od sierpnia poprzedniego roku. Także w sektorze publicznym nie są przewidziane jakieś większe wydatki. Dodatkowo po kwietniowej korekcie, do trendu spadkowego powraca cena rudy żelaza co może mieć negatywny wpływ na wartość eksportu (udział 33%) i przyczynić się do deprecjacji AUD. Zaś ceny towarów sprzedawanych za granicą odpowiadających za ponad 50% wartości eksportu spadły już o 12,6% w ciągu roku.

 

Źródło: Bloomberg

 

Z tego wszystkiego wynika, że Australia, której gospodarka jest mocno zależna od eksportu surowców może w dłuższym terminie zmagać się z problemami ekonomicznymi i jeszcze przez jakiś czas nie należy oczekiwać zmiany podejścia do polityki monetarnej. Może to powodować presję podażową na AUD, szczególnie jeśli wskaźniki ekonomiczne nie będą się poprawiały.

 

W USA po osłabieniu gospodarki wynikającym z niesprzyjających warunków pogodowych obserwuje się zwiększoną aktywność ekonomiczną. Według Fed, wciąż jest ona powstrzymywana przez politykę fiskalną choć już w coraz mniejszym stopniu. Ostatnio publikowane dane potwierdzają wzrostowy trend w gospodarce i pozwalają przypuszczać, że dolar amerykański będzie się umacniał w stosunku do dolara australijskiego. Przemawiają za tym m.in. wyprzedzające wskaźniki takie jak PMI z sektorów poza wytwórczych, który wyniósł 55.2 i okazał się być najwyższy od listopada poprzedniego roku, a także PMI sektora wytwórczego, który systematycznie rośnie już od czterech miesięcy.

 

Na uwagę zasługują również dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, a także stopa bezrobocia. Choć dane okazały się być najlepsze od wielu lat, to jednak reakcja na nie była najciekawsza. Po krótkim umocnieniu dolara wobec innych głównych walut, jego cena zaczęła systematycznie spadać. Można to tłumaczyć tym, że inwestorzy zaczęli interpretować dobre dane jako zapowiedź przyspieszenia wzrostu gospodarczego, które sprzyjają inwestycjom poza granicami Stanów Zjednoczonych, co może spowodować odpływ kapitału i dalszą deprecjacje USD. Wydaje się, że jest to czynnik psychologiczny, a wzrost gospodarczy w USA powinien umacniać tamtejszą walutę, jednak należy mieć na uwadze takie ryzyko.

 

Spadek kursu pary AUDUSD jest również uzasadniony wskaźnikiem różnicy CPI w krajach tych walut.

 

Źródło: Bloomberg

 

Powyższy wykres przedstawiający porównanie ceny AUDUSD (górny) do różnicy pomiędzy CPI w Stanach Zjednoczonych, a CPI w Australii (dolny) pokazuje, że fundamentalnie, przewaga jest po stronie sprzedających. Jak widać, żeby trend na rynku walutowym był trwały, musi być potwierdzony różnicą spadku wartości pieniądza danych krajów. W tym przypadku mamy aprecjację AUDUSD trwającą niemal od początku roku i jednoczesny spadek dolnego wskaźnika. Na chwilę obecną nie wróży to zbyt dobrze bykom.

 

 

Sytuacja techniczna również potwierdza spadkowy potencjał AUDUSD. Jednak możliwe są teraz dwa scenariusze. Na wykresie opisano cały pięciofalowy trend spadkowy. Jak widać impuls (1) i (1)’ oraz korekta (2) i (2)’ się pokrywają. Jednak interpretacja dalszych ruchów może być nieco różna ponieważ można przyjąć, że obecnie jest tworzona fala (4) i czeka nas kolejny duży spadek, lub że tworzy się właśnie pierwsza fala nowego cyklu i niebawem rozpocznie się korekcyjna druga fala, która zwykle jest głęboka. Te dwa scenariusze zakładają, że obecny wzrost ma ograniczony potencjał i bardzo prawdopodobne, że po jego zakończeniu cena spadnie co najmniej do wsparcia przy 0.8868.

 

Adam Zadrożny
HighSky Brokers

 

Zawartość tego opracowania zawiera jedynie osobiste opinie pracowników HighSky Brokers i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako rekomendacja zakupu, sprzedaży bądź też utrzymywania otwartych pozycji na jakichkolwiek instrumentach finansowych oferowanych przez HighSky Brokers lub też innych zleceń związanych z tymi instrumentami finansowymi.
HighSky Brokers nie udziela porad inwestycyjnych czy rekomendacji i niniejsze opracowanie nie może być w ten sposób traktowane. Pracownik, który przygotował niniejsze opracowanie posiada dostęp do informacji dotyczących transakcji i zleceń klientów oraz otwartych pozycji na poszczególnych instrumentach finansowych. Decyzje inwestycyjne klienta są podejmowane na jego własną odpowiedzialność oraz ryzyko. Informacje przedstawione w tym opracowaniu są przeznaczone tylko dla klientów oraz potencjalnych klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

07.05.2014 | Możliwe odwrócenie trendu na NZDUSD

Dzisiejsze dane z rynku pracy w Nowej Zelandii, choć okazały się gorsze od oczekiwań inwestorów, dały tylko niewielki impulsu do deprecjacji NZD.

czytaj

06.05.2014 | Cena platyny pod oporem

Na fali strajków pracowników zatrudnionych w firmach produkujących platynę w Republice Południowej Afryki, cena kruszcu zbliża się do ostatniego szczytu z połowy kwietnia.

czytaj

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij