EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Rynek towarów - charakterystyka

Praktyczna wskazówka:

  • W rzeczywistości, większość inwestorów indywidualnych nie jest zainteresowana aktywami bazowymi kontraktów terminowych, ale potencjalnymi zyskami, które z tych kontraktów można osiągnąć.

 

  • To dlatego coraz więcej transakcji jest zawieranych na rynku pozagiełdowym lub OTC, z takimi brokerami jak HighSky Brokers, przy wykorzystaniu instrumentów finansowych CFD.

 

  • Handel przy użyciu CFD i innych instrumentów pochodnych zazwyczaj pozwala korzystać z ruchów cen danego towaru bez konieczności zajmowania się jego fizyczną dostawą i jej konsekwencjami.

 


 

Towary są niezwykle ważne nie tylko dla całej gospodarki, ale również dla firm i osób fizycznych. Są niezbędne jako surowce do produkcji dóbr konsumpcyjnych. Jeżeli są one niedostępne lub drogie, produkty z nich powstałe będą droższe również dla konsumenta. Wachlarz towarów jest bardzo szeroki: od pszenicy, przez bydło, po ropę czy złoto.

 

rynek towarów | towary | surowce | ropa

 

Handel niektórymi towarami koncentruje się głównie w krajach, w których są one produkowane. Przykładem może być sok pomarańczowy, który jest w obrocie od wielu lat w USA, podczas gdy inne kraje po prostu go importują.

 

Towary są przedmiotem handlu na giełdach. Najbardziej popularne to Chicago Mercantile Exchange (CME) oraz New York Mercantile Exchange (NYMEX). Tam towary te są sprzedawane za pośrednictwem kontraktów terminowych, które zobowiązują obie strony do realizacji transakcji określonego dnia, po ustalonej cenie oraz zgodnie z innymi warunkami.

 

Ceny przedstawiane w mediach czy serwisach informacyjnych to zazwyczaj giełdowe ceny kontraktów terminowych, które z kolei są uzależnione od popytu i podaży na towar. Historyczne powody korzystania z kontraktów terminowych są proste i wynikają z tego, że towary nie mogą być dostarczane natychmiast tak jak inne instrumenty finansowe. Aby obie strony mogły się zabezpieczyć przed zmiennością przyszłej wartości transakcji, podmioty korzystają z kontraktów terminowych.

 

Istnieje wiele czynników, które inwestorzy mogą brać pod uwagę przy analizie fundamentalnej rynku towarowego. W mediach codziennie można znaleźć informacje, które znacząco wpływają na popyt lub podaż danego towaru, w krótkim bądź długim terminie.

 

Poniżej znajduje się lista najważniejszych czynników oraz wytycznych do ich interpretacji:

 

 

Zasoby naturalne – wiele towarów jest naturalnie ograniczonych do lokalizacji geograficznych. Na przykład złoto i ropa nie są dostępne w każdym kraju, co sprawia, że ceny tych towarów są wrażliwsze od innych, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji w regionie wydobycia.

 

Możliwości wydobycia i technologia – w zależności od towaru, mogą być stosowane różne technologie wydobycia/produkcji. Informację związane z rozwojem technologii mogą mieć znaczący wpływ na ceny towarów. Wdrożenie nowej technologii może wymagać na początku dużej inwestycji kapitału, ale w dłuższej perspektywie obniża ceny towaru a jednocześnie zwiększa marżę dla firm.

 

Postęp i zmiany klimatyczne – to długoterminowy czynnik, który może nie mieć bezpośredniego wpływu na bieżącą cenę towarów, ale daje możliwość tworzenia nowych towarów, takich jak kontrakty na emisję CO2.

 

Regulacje prawne – ten czynnik może być powiązany np. z globalnym postępem. Akty prawne dotyczące ochrony środowiska zobowiązujące kraje do ograniczenia emisji CO2, były jednym z najważniejszych powodów tworzenia kontraktów na emisję CO2, które z kolei mogą być kupowane lub sprzedawane na rynku międzynarodowym.

 

Warunki pogodowe – pogoda może mieć istotny wpływ na ceny surowców. Złe warunki atmosferyczne mogą powodować zmniejszoną produkcję takich towarów jak pszenica czy jęczmień, co zazwyczaj prowadzi do wzrostu cen tych produktów. Przykładem warunków atmosferycznych występujących cyklicznie i mających wpływ na ceny są huragany w Zatoce Meksykańskiej, na południu Stanów Zjednoczonych. Huragany mogą zniszczyć uprawy np. pszenicy a nawet hodowle bydła.

 

Sytuacja polityczna – jest to czynnik, który ma coraz większy wpływ na ceny towarów. Jednym z przykładów jak sytuacja polityczna wpływa na ceny jest wojna. Wojna pomiędzy Irakiem a Stanami Zjednoczonymi, która rozpoczęła się w marcu 2003 r. doprowadziła do stałego wzrostu cen ropy naftowej. Wynikało to z różnych powodów. Jednym z nich może być fakt, że kraje uczestniczące w konflikcie zbrojnym potrzebowały więcej ropy do transportu swoich wojsk. W tym przypadku, najważniejszym jednak powodem było to, że Irak i kraje sąsiednie są bardzo ważnymi producentami ropy.

 

Inwestorzy z całego świata nie znają prawdziwych politycznych intencji państw uczestniczących w wojnie. Zakładają jednak, że dostawy ropy będą czasowo ograniczone. To z kolei podnosi cenę ropy. Towar jest szczególnie istotny dla amerykańskich konsumentów, gdyż import ropy stanowi 60% całkowitego jej zużycia w USA.

 

Recesja gospodarcza – recesja może być związana z niższym popytem na towary, co z kolei zmniejsza produkcję. Sytuacja ta może być rozumiana jako nadwyżka podaży nad popytem, co prowadzi do spadku cen towarów.

 

Z drugiej strony, istnieją towary, które są pozytywnie skorelowane z poziomem recesji. Oznacza to, że im głębsza recesja, tym ich cena coraz bardziej wzrasta. Doskonałym tego przykładem jest złoto lub inne metale szlachetne. W czasach recesji inwestorzy mają skłonność do wycofywania pieniędzy z rynków kapitałowych i inwestowania w metale szlachetne, które w tej sytuacji są uważane za stosunkowo bezpieczne inwestycje. Z drugiej strony w momencie zwiększonej aktywności ekonomicznej i optymizmu co do przyszłego wzrostu, ceny metali szlachetnych spadają.

 

Wzrost gospodarczy – mimo, że ceny metali szlachetnych w czasie wzrostu gospodarczego mają tendencję do spadku, ceny innych towarów mogą wzrastać. Takim towarem jest np. pszenica, na którą  zwiększa się zapotrzebowanie w okresie wzrostu gospodarczego, w wyniku czego tworzy się presja inflacyjna.

 

Zaufanie – element ten jest coraz ważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na cenę każdego instrumentu finansowego, niezależnie czy jest to towar, waluta czy obligacja. Zazwyczaj poziom ufności zmienia się zgodnie z cyklami gospodarczymi – niektóre badania pokazują, że poziom zaufania poprzedza rzeczywiste cykle ekonomiczne. Czasami, nawet jeśli obserwowany jest wzrost gospodarczy, zaufanie nie zawsze jest tak wysokie, jak można by oczekiwać. Na zaufanie mogą mieć wpływ wewnętrzne decyzje polityczne kraju, które nie zawsze wpływają na gospodarkę, ale mogą wzbudzać wątpliwości inwestorów.

 

Wydarzenia – istnieją sytuacje, które mają tymczasowy wpływ na ceny surowców. Mogą być nimi Igrzyska Olimpijskie, które odbywają się co cztery lata, z reguły w innym kraju. Takiego typu wydarzenie wymaga dużych inwestycji, które przyciągają zagraniczny kapitał, jak również powodują wzrost zapotrzebowania na surowce. Sytuacja ta może być uważana jako tymczasowy wzrost popytu na niektóre towary w tym kraju. W czasie tego wydarzenia istnieje również zwiększone zapotrzebowanie na inne towary, takie jak bydło, ze względu na zwiększoną liczę osób odwiedzających ten kraj co zwiększa konsumpcję spożywczą.

 

Strajki mogą być dobrym przykładem na to, jak wydarzenie może znacząco wpłynąć na cenę surowca. Strajki w kopalni złota w Peru (2010) doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen złota. Oczywiście strajki nie zdarzają się często, ale ich nieprzewidywalność powoduje, że ich wpływ na ceny jest jeszcze większy.

 

Opinie ekspertów – dla rynku walutowego opinie ludzi związanych z polityką monetarną są uważane za interwencje. Na rynkach towarowych nie może dojść do interwencji, ale inwestorzy śledzą opinie innych ekspertów. Przykładem mogą być opinie wyrażone w trakcie/po posiedzeniach OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) lub szczytu w Davos (Światowe Forum Ekonomiczne).

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij