EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Rynek kapitałowy i pieniężny - charakterystyka

Inwestorzy, lokując swoje środki na rynku kapitałowym i pieniężnym, narażają swój kapitał na ryzyko. Decyzje podejmują na podstawie oceny stosunku potencjalnego zysku do ryzyka. Po drugiej stronie tego rynku występują państwa czy przedsiębiorstwa chcące pozyskać kapitał na własną działalność.

 

rynek kapitałowy | giełda

 

Uczestnicy rynku nieustannie analizują zarówno potencjalne zyski, które można osiągnąć z tych inwestycji, jak również ryzyko, które musi być podjęte w celu osiągnięcia oczekiwanych zysków. Na wynik takiej analizy wpływają informacje napływające z rynku. Zmiana oceny stosunku potencjalnego zysku do podjętego ryzyka prowadzi do zmian wyceny aktywów, które są w obrocie na rynkach.


Poniżej prezentujemy wybrane rodzaje informacji, które warto śledzić:

 

 

Polityka pieniężna – polityka pieniężna realizowana przez banki centralne bezpośrednio wpływa na rynek kapitałowy i pieniężny, ponieważ reguluje ilość pieniądza w obiegu, a tym samym bezpośrednio wpływa na jego koszt.

 

Stosunki gospodarcze – stosunki gospodarcze mają istotny wpływ na to, jak inwestorzy postrzegają rynki lokalne. Jeśli kraj zbudował silne stosunki handlowe, inwestorzy mogą postrzegać ten kraj jako stabilny gospodarczo, z wysoką możliwością wzrostu.

 

Sytuacja i raporty spółek – jednym z ważniejszych czynników, który ma wpływ na rynki kapitałowe, jest obecna sytuacja ekonomiczna poszczególnych spółek. Dobra sytuacja ekonomiczna spółki może zachęcać inwestorów do inwestowania swojego kapitału w akcje tej spółki. Z kolei zła sytuacja ekonomiczna może powodować, że inwestorzy będą przenosić swój kapitał do innych spółek lub nawet wycofają kapitał z tego kraju.

 

Regulacje prawne – akty prawne, lokalne lub międzynarodowe, mogą mieć średnio- lub długoterminowy wpływ na rynek kapitałowy. Akty prawne mogą stanowić bariery, lub odwrotnie – działać jak impuls dla zagranicznych inwestycji gospodarczych.

 

Warunki pogodowe – pogoda wpływa bezpośrednio na ceny towarów, które z kolei mają istotne znaczenie dla firm korzystających z tych towarów jako surowców. Rosnące ceny surowców powodują wzrost cen produktów. To z kolei, w zależności od rodzaju działalności i spółki, spowoduje spadek popytu, wpływając również na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Pogorszenie sytuacji ekonomicznej spowoduje wycofywanie przez inwestorów kapitału ze spółki a w konsekwencji spadek cen akcji.

 

Sytuacja polityczna – sytuacja polityczna ma istotny wpływ na rynki kapitałowe. Jeżeli kraj ma stabilną sytuację polityczną (zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną – polityka zagraniczna) inwestorzy czują się komfortowo inwestując w tym kraju, co oznacza że powinien być również widoczny napływ kapitału do tego kraju. Z drugiej strony, w sytuacji zawirowań politycznych inwestorzy mogą zareagować wycofaniem środków z danego rynku lub regionu.

 

Recesja gospodarcza – spowolnienie gospodarki może mieć różne przyczyny. Mogą mieć one charakter finansowy (np. kryzys bankowy), być związane z surowcami (np. kryzys naftowy), mieć charakter polityczny lub inny. Wspólną cechą jest to, że inwestorzy na ogół wycofują swój kapitał z rynku w celu „oszczędzania na gorsze czasy”. Najbardziej dotkniętymi przez recesję segmentami gospodarki są bankowość i finanse, turystyka i przemysł motoryzacyjny.

 

Wzrost gospodarczy – wzrost gospodarczy w danym kraju lub regionie jest korzystny dla firm, które sprzedają swoje produkty klientom z tego samego rejonu. Wzrost gospodarczy oznacza zazwyczaj, że konsumenci są bardziej optymistyczni i znajdują się w lepszej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że  mogą sobie pozwolić na zakup większej ilości towarów. Oczekiwany wzrost przychodów firm, które sprzedają coraz to więcej swoich produktów może przyciągnąć krajowych i zagranicznych inwestorów, którzy generują popyt, a w konsekwencji wzrost cen akcji spółki.

 

Zaufanie – wskaźnik zaufania służy szerszemu zobrazowaniu tego, jak obywatele danego kraju postrzegają perspektywy na przyszłość. Jest to również jeden z czynników branych pod uwagę przez banki centralne, przy kształtowaniu polityki pieniężnej. Wyższe zaufanie konsumentów oznacza zazwyczaj ich większy optymizm i chęć wydania większych pieniędzy na konsumpcję. W rezultacie firmy będą sprzedawać więcej towarów i osiągną większe zyski. Atrakcyjne perspektywy spółek mogą przyciągnąć inwestorów wierzących, że wartość ich akcji będzie w przyszłości wyższa.

 

Wydarzenia – jednorazowe wydarzenia mogą mieć istotny wpływ na rynki kapitałowe. Dobrym przykładem może być organizacja Igrzysk Olimpijskich, która wymaga dużych inwestycji, co stanowi pozytywny bodziec dla spółek biorących udział w organizacji Olimpiady. Na przeciwległym końcu skali są wydarzenia, takie jak atak terrorystyczny. Mimo, że takie wydarzenia występują rzadko, ale mają znaczący wpływ na rynki kapitałowe. Przykładem jest sytuacja po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 roku na Stany Zjednoczone, gdy główne rynki akcji zostały zamknięte.

 

Zdarzenia w jednej firmie zwykle nie mają wpływu na cały rynek, chociaż zdarzają się wyjątki. Takim wyjątkiem może być przykład Enronu, gdzie ponad 20000 pracowników zostało zwolnionych z powodu zarzutów nadużyć finansowych, po których Enron okazał się bankrutem. Waga wydarzenia nie wynikała z liczby zwolnionych osób, ale z wielkości firmy, która była jednym z głównych przedsiębiorstw energetycznych w USA. Inwestorzy powinni uważnie śledzić bieżące wydarzenie, choć ich wpływ na rynki kapitałowe nie zawsze jest jasny.

 

Opinie ekspertówopinie ekspertów mogą potwierdzić lub zaprzeczyć oczekiwaniom inwestorów. Normalnie, opinie te nie mają bezpośredniego wpływu na rynek kapitałowy, natomiast sentyment rynkowy może ulec zmianie, w momencie gdy ekspertami są osoby reprezentujące podmioty państwowe - niezależnie od tego, czy są to instytucje finansowe czy instytucje państwowe, takie jak np. NBP.  eksperci reprezentują podmioty państwowe - niezależnie czy są to polityczne czy finansowe. W momencie gdy np. komentarzy na temat ogólnej sytuacji makroekonomicznej udzielają przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej, rynek może ich wypowiedzi odebrać jako sygnał co do możliwych przyszłych interwencji na rynku walutowym bądź ogólnego kierunku polityki monetarnej, co ma wpływ na podaż pieniądza oraz stopy procentowe, których poziom jest przedmiotem szczególnego zainteresowania inwestorów zagranicznych.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij