EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Jak inwestować pieniądze

Pomimo że nikt nie lubi tracić pieniędzy w praktyce okazuje się, że nie ma inwestycji w pełni pozbawionych ryzyka.  Za każdym razem  jak inwestujesz pieniądze podejmujesz ryzyko utraty początkowego kapitału, choć potencjalna skala tej straty w dużym stopniu zależy od rodzaju wybranej inwestycji.
 

W przypadku depozytów ryzykujesz, że niskie odsetki nie zapewnią Ci realnej ochrony wartości kapitału w czasie w sytuacji rosnącej inflacji. Z drugiej strony, depozyty zapewniają dużą płynność oszczędności, gdyż niemal w każdym dniu możesz wycofać kapitał bez utraty jego początkowej wartości.
 

Wprawdzie w przypadku jak zainwestujesz pieniądze w akcje możesz oczekiwać znacznie wyższych dochodów kapitałowych niż odsetki z depozytów, ale zmienność koniunktury giełdowej sprawia, że możesz nie tylko uzyskać spodziewanych dochodów ale także stracić dużą część początkowego kapitału. Inwestycji w akcje wymagają zdobycia wiedzy o rynku kapitałowym, jak również dużego nakładu czasu na wybór spółek i obserwację notowań.
 

Jak inwestować pieniądze?

 

Jak zainwestujesz pieniądze w obligacje musisz się liczyć z faktem, iż jest to inwestycja długoterminowa i sprzedaż obligacji przed terminem jej zapadalności znacznie zmniejszy wielkość Twoich przychodów. Ponadto zawsze istnieje ryzyko emitenta związane z jego niewypłacalnością, a więc brakiem wykupu obligacji i zwrotu kapitału na koniec inwestycji. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe przykłady, ważną zasadą o której musisz pamiętać jak będziesz inwestować pieniądze jest dywersyfikacja inwestycji, która umożliwia rozproszenie ryzyka poprzez nabycie różnych produktów inwestycyjnych.

Poprzez dywersyfikację ryzyka musisz określić:

 

  • horyzont inwestycji,
  • akceptowany poziom strat,
  • płynność inwestycji

Horyzont inwestycji to okres w którym jesteś w stanie utrzymywać oszczędności dla uzyskania dochodów z Twojej inwestycji. Inwestycjami o zdecydowanie największej płynności są depozyty bankowe, a na przeciwległym biegunie sytuują się inwestycje w nieruchomości i tzw. inwestycje alternatywne. Określenie horyzontu inwestycyjnego jak inwestujesz pieniądze jest o tyle ważne, gdyż zbyt krótki horyzont w relacji do wymaganego w danej inwestycji pozbawi Cię większość oczekiwanych przychodów, a nawet może doprowadzić do utraty części początkowego kapitału. Z kolei, zbyt długi horyzont inwestycyjny oznacza, że znacznie szybciej możesz uzyskać zwrot na swojej inwestycji i naraża Cię na utratę innych okazji inwestycyjnych w tym czasie. Biorąc pod uwagę różne horyzonty inwestycyjne masz do wyboru:

 

- horyzont krótkoterminowy – tj. poniżej 1 roku,

- horyzont długoterminowy – tj. powyżej 1 rok, ale dłużej niż 4-6 lat,

- horyzont długoterminowy – tj. powyżej 4-6 lat.

 

Jak inwestujesz pieniądze generalnie obowiązuje zasada, że im dłuższy horyzont inwestycyjny wybierasz, tym większa jest Twoja ekspozycja na ryzyko, ale równocześnie możesz oczekiwać wyższych przychodów inwestycyjnych. Jednakże długi horyzont inwestycji może być Twoim sprzymierzeńcem, gdyż w długim okresie bieżąca zmienność wyceny rynkowej instrumentów finansowych ma dla Ciebie znaczenie drugorzędne. Z drugiej strony inwestycje krótkoterminowe (z pewnymi wyjątkami) przynoszą z reguły najmniejsze przychody inwestycyjne. W przypadku instrumentów finansowych o dużej zmienności wartości rynkowej inwestycja krótkoterminowa może okazać się bardzo nieudana.

 

Określenie akceptowanego poziom strat w przypadku, gdy inwestujesz pieniądze definiuje Twoją tolerancję na ryzyko. Innymi słowy jaki udział Twojego początkowego kapitału jesteś gotowy stracić aby uzyskać przychody z inwestycji. Im większą tolerancją na ryzyko się cechujesz tym większy udział w Twoich inwestycjach mogą stanowić instrumenty o wyższym ryzyku inwestycyjnym, lecz o największym potencjalnie dochodzie (np. akcje, kontakty terminowe na surowce, waluty czy indeksy giełdowe).

 

Płynność inwestycji jest związana z czasem i kosztami jakie musisz ponieść jeżeli chcesz zamknąć inwestycję przed terminem. Jak inwestujesz pieniądze pamiętaj, że im bardziej płynna jest inwestycja tym łatwiej jest zamienić inwestycję na gotówkę. Najbardziej płynne są depozyty bankowe, w których bank przez cały okres trwania depozytu zobowiązuje się do zwrotu całości wniesionego przez Ciebie kapitału, a najmniej płynne są nieruchomości, w których proces odsprzedaży jest nieraz długotrwały i wymagający kosztowych procedur prawnych i związanych z pośrednictwem sprzedaży. 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij