EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Teoria fal Elliotta jest stosowana do prognozowania przyszłych cen

Praktyczna wskazówka

Fale impulsu Elliota są uznawane za długoterminowe fale, określające kierunek głównego trendu.

 

Fale korygujące Elliotta są traktowane jako średnio/krótkoterminowe i są uznawane za korektę głównego trendu określonego przez falę impulsu

 

W trakcie prowadzenia obserwacji rynku kapitałowego, Ralph Elliott doszedł do wniosku, że ceny mają tendencję do poruszania się w falach. Fale Elliotta razem z  poziomami Fibonacciego mogą służyć do prognozowania cen instrumentów finansowych w przyszłości. Według teorii fal Elliotta każdy cykl składa się z 5 fal - 3 wzrostowych oraz z 2 spadkowych, po których następuje korekta ABC.

 

  • Fale 1,3 i 5 są falami impulsu które nadają właściwy (docelowy) kierunek notowaniom.
  • Fale 2 i 4 Elliott określił jako fale korygujące poprzedzające fale impulsu.

 

Elliot waves

 

Fala (i) – jest to pierwsza fala impulsu, która stanowi sygnał zapoczątkowania trendu. Ruchy cenowe tej fali nie są zazwyczaj tak istotne w porównaniu do wcześniej obserwowanych ruchów.


Fala (ii) – występuje wtedy, gdy zostaną zrealizowane zyski osiągnięte przez inwestorów w trakcie pierwszej fali – wskazuje ona na pierwszą korektę w nowym trendzie. Fala 2 nie może przebić fali 1.


Fala (iii) – wskazuje na wzrost optymizmu inwestorów po wystąpieniu korekty (fala 2) . Fala 3 nie może być najkrótszą falą wzrostową w cyklu i musi przebić szczyt fali 2.

 

Fala (iv) – kolejna korekta w cyklu, zazwyczaj znosi około 38% wielkości fali trzeciej. Nie może wchodzić w zakres cen fali (i).


Fala (v) – fala kończąca cykl po której następuje korekta ABC

 


 

Użycie fal impulsu- platforma MetaTrader

 

Menu -  Wstaw – Obiekt  – Elliott – Fale impulsu Elliot.
Następnie należy wybrać punkty, w których fale występują na wykresie.
Fale są przedstawiane na platformie w następujący sposób: (i), (ii), (iii), (iv), (v).
(Opcjonalne): domyślnie jedynie litery rzymskie są przedstawione na wykresie.
Jeśli mają występować także linie, to w właściwościach fali Elliotta (naciskając prawym przyciskiem myszy na falach Elliotta), w parametrach należy zaznaczyć „linie”.

 

elliot, impulse, waves, elliot theory, waves

 

Użycie fal korekty- platforma MetaTrader

 

Menu -  wstaw – obiekt  – Elliott – Fala Elliott corrective
Należy wybierać punkty określające fali na wykresie.
Fale będą przedstawione na platformie Metatrader 5 literami (a), (b), (c).
(Opcjonalne): domyślnie, jedynie litery są przedstawione na wykresie to w właściwościach fali Elliotta (naciskając prawym przyciskiem myszy na falach Elliotta), w parametrach należy zaznaczyć „linie”.

 

corrective wave

 

W rzeczywistośc rynkowej zdarza się, że  określenie poprawnego schematu kształtowania sie fal Elliota jest trudne i notowania nie zawsze zachowują się w szablonowy sposób. Istotne jest, żeby podczas korzystania z opisywanej teorii wspomagać się w decyzjach inwestycyjnych również innymi wskaźnikami.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij