EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Techniki inwestycyjne Billa Williamsa

Bill Williams opracował metody inwestowania oparte w dużej części na psychologii. Czerpał zarówno z Teorii fal Elliota (cykliczności rynków), ale również z teorii chaosu badając geometrię fraktalną i nielinionwe układy dynamiczne. Ostatecznie przedstawił szereg wskaźników mających wspomóc prognozowanie zmian cen instrumentów finansowych w przyszłości.

 

 

Przedstawiona przez Williamsa wskaźniki śledzą zmiany cen na rynku generując sygnały kupna i sprzedaży. Pojedyncze narzędzia można zastosować samodzielnie, autor zaleca jednak stosowanie kilku wskaźników w celu uzyskania pełniejszego obrazu i wyższej pewności.


Przedstawione przez Williamsa wskaźniki:

 

Alligator Oscillator  – bada dynamikę rynku za pomocą trzech średnich kroczących

 

Gator Oscillator  – wskaźnik wspomagający Alligator Oscillator

 

Awesome Oscillator (AO) – histogram analizujący dwie średnie kroczące

 

Accelerator Oscillator (AC) – wskaźnik wspomagający Awesome Oscillator

 


 

Alligator Oscillator

 

Wskaźnik Alligator Oscillator jest metodą łączącą średnie kroczące z geometrią fraktali oraz nieliniową dynamiką.

 

alligator, Bill Williams, sleep, hunger, satisfaction, indicator

 

 • linia niebieska "szczęka" - 13 - okresowa średnia przesunięta do przodu o 8 okresów
 • czerwona linia "zęby" - 8 - okresowa średnia przesunięta do przodu o 5 okresów
 • zielona linia "wargi" - 5 - okresowa średnia przesunięta do przodu o 3 okresy

 

Wskaźnik Alligator nie jest stosowany w celu wskazywania momentu zawarcia transakcji, pokazuje jednak w jakiej fazie ruchu znajduje się rynek. Identyfikacja fazy ruchu czy trendu jest ważna ponieważ wyraźne trendy występują jedynie przez 15 - 30 % czasu.

 

Interpretacja wskaźnika Alligator Oscillator jest dość obrazowa, ale przedstawia jasno aktualną sytuację na rynku. Opiera się na czterech wybranych cyklach dnia aligatora: sen, przebudzenie, głód oraz sytość.

 

 • Sen - występuje w momencie, gdy  trzy średnie kroczące nakładają się na siebie. Informuje o braku wyraźnego trendu.
   
 • Przebudzenie - szybsza średnia (zielona lub czerowna linia) przecinają linię niebieską. W ten sposób wskaźnik informuje o początku potencjalnego ruchu wzrostowego lub spadkowego.
   
 • Głód - występuje po przebudzeniu, w momencie gdy powiększa się odległośc pomiędzy średnimi. Trend jest kontynuowany.

 

 • Sytość / satysfakcja - faza w której trzy linie są oddzielone od siebie przez pewien czas, ale powoli zaczynają się nakładać. Jest to faza w której trend powoli się wyczerpuje, a dynamika zmian cen jest coraz mniejsza.

 

Inwestorzy powinni pozostawać poza rynkiem w momencie fazy snu aligatora - czyli w momencie gdy 3 średnie nakładają się na siebie. Moment wejścia na rynek wskazuje faza przebudzenia, a wyjścia faza sytości / satysfakcji.

 

Użycie na platformie Meta Trader 5

 

 • W menu MT5 należy wybrać „Wstaw – Wskaźniki  – Bill Williams – Alligator Oscillator”.
 • Alligator Oscillator zostanie automatycznie stworzony przez MetaTrader 5 na wykresie cenowym.

 


 

Gator Oscillator

 

Gator Oscillator jest pomocnicznym wskaźnikiem dla Alligator Oscillator. Alligator Oscillator polega na analizie działania trzech średnich kroczących, Gator Oscillator ma na celu wskazać różnicę pomiędzy wartościami wspomnianych średnich, co jest pomocne w uwidocznieniu dynamiki trendu.

 

Gator oscillator, Bill Williams, bars, jaw, lips, hunger

 

Gator Oscillator jest prezentowany jako histogram znajdujący się poniżej głównego wykresu z kreskami w kolorach zielonym i czerwonym. Kreski znajdujące się powyżej wartości „0” pokazują różnicę pomiędzy linią długoterminową (niebieska – szczęka), a średnioterminową (czerwona – zęby). Kreski znajdujące się poniżej wartości „0” pokazują różnicę pomiędzy linią  średnioterminową (czerwona – zęby), a krótkoterminową (zielona – wargi)..

 

Tak jak w przypadku wskaźnika Alligator Oscillator, wskaźnik Gator Oscillator pokazuje różne cykle aktywności aligatora wyznaczone dwoma symetrycznymi kreskami – tzn. jedna powyżej i jedna poniżej linii „0” dla danego okresu:

 

 • Gdy aligator się budzi jedna z kresek jest czerwona, a druga zielona.

 

 • Gdy aligator je, obie kreski są zielone.

 

 • W momencie osiągnięcia sytości, jedna z kresek zamienia się w kolor czerwony.

 

 • Aligator śpi gdy obie kreski są czerwone

 

Stosowanie wskaźnika w decyzjach inwestycyjnych jest stosunkowo proste. Inwestor otwiera pozycję w momencie gdy kreski są w różnych kolorach. Zamknięcie pozycji powinno nastąpić w momencie kiedy obie kreski stają się czerwone.

 

Użycie na platformie Meta Trader 5

 

 • W menu MT5 należy wybrać „Wstaw – Wskaźniki  – Bill Williams – Gator Oscillator”.
 • Accelerator Oscillator zostanie automatycznie stworzony przez MetaTrader 5 poniżej wykresu cen.

 


 

Awesome Oscillator

 

Wskaźnik AO występuje w postaci histogramu porównującego dwie średnie kroczące - 34 okresową oraz 5 okresową. Różnice wartości wskazań obu średnich reprezentuje histogram. Na histogramie AO widoczne są słupki w dwóch kolorach: czerwonym i zielonym. Czerwony kolor słupka histogramu wskazuje na zmniejszenie się wartości pomiędzy średnimi. Gdy słupek jest zielony różnica ta w danym okresie jest większa niż w okresie poprzednim.

 

awesome oscillator, ao, Bill Williams, indicator

 

Wskaźnik AO może wskazać poniższe sygnały:

 

Sygnały kupna

 

 • Pierwszy  rodzaj sygnały kupna jest wygenerowany gdy po kilku czerwonych słupkach występuje słupek zielony (wszystkie powyżej linii "0").

 

 • Drugi sygnał generowany jest w momencie przecięcia od dołu linii zerowej.

 

Sygnał sprzedaży

 

 • Pierwszy rodzaj sygnału sprzedaży  jest wygenerowany w momencie pojawienia się czerwona słupka po serii słupków zielonych (wsystkie poniżej linii "0").

 

 • Drugi sygnał pojawia się w momencie przecięcia od góry linii zerowej.

 

Użycie na platformie Meta Trader 5

 

 • W menu MT5 należy wybierać „Wstaw – Wskaźniki  – Bill Williams – Awesome Oscillator”.
 • Awesome Oscillator zostanie automatycznie stworzony przez MetaTrader 5 poniżej wykresu cen.

 


 

Accelerator Oscillator

 

Wskaźnik AC został stworzony przez Billa Williamsa jako rozszerzenie analizy wskaźnika Awesome Oscillator. Reprezentuje on różnicę pomiędzy Awesome Oscillator, a pięciookresową średnią kroczącą, wskazując na dynamikę zmian cen w trendzie.

 

ac, accelerator, oscillator, bill williams, movement

 

Interpretacja wskaźnika AC opiera się na następujących zasadach: jeśli AC znajduje się powyżej linii zera, uznaje się, że dynamika będzie kontynuowana w trendzie wzrostowym. Ta sama zasada występuje dla trendu spadkowego, w przypadku gdy AC znajduje się poniżej linii zera.

 

 • Sygnał wzrostu cen jest potwierdzony dwoma występującymi jedna po drugiej zielonymi kreskami, następującymi po kresce czerwonej podczas gdy AC znajduje się powyżej linii zera.

 

 • Oznaka spadku cen jest potwierdzona dwoma czerwonymi kreskami (jednej po drugiej), następującymi po kresce zielonej podczas gdy AC znajduje się poniżej linii zera.


Inne bardziej agresywne podejście do interpretacji wskaźnika AC, to przyjęcie strategii zajmowania odwrotnej pozycji do tego, jak kształtują się kreski, to znaczy zajęcie długiej pozycji w momencie gdy AC znajduje się poniżej linii przewodniej i odwrotnie - w momencie AC znajduje się powyżej linii przewodniej. Optymalnie powinno nastąpić potwierdzenie w postaci kolorów kresek. Przykładowo gdy AC znajduje się poniżej linii przewodniej, a inwestor planuje zajęcie długiej pozycji powinno być widoczne co najmniej 3 kreski zielone poniżej linii przewodniej.

 

Użycie na platformie MetaTrader 5

 

 • W menu MetaTrader 5 należy wybrać „Wstaw – Wskaźniki  – Bill Williams – Accelerator Oscillator”.
 • Accelerator Oscillator zostanie automatycznie stworzony przez MetaTrader 5 poniżej wykresu cen.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij