EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Założenia metod analizy W.D. Ganna

Praktyczna wskazówka:

  • Podejście teoretyczne Ganna może wydawać się enigmatyczne, natomiast praktyczne zastosowanie na rynku finansowym sprowadza się do użycia kilku narzędzi
  • Najważniejsze z nich są opisane w tej części i mogą być stosunkowo proste w użyciu

William Delbert Gann był twórcą metod analizy i narzędzi opierających się na związku cen i czasu. Gann stosował prawo naturalne oraz proporcje geometryczne oparte na kole, kwadracie czy trójkącie. Inna teoria, na podstawie której opiera się ogólna teoria Ganna, to prawo wibracji. Podstawy prawa wibracji stosowanego na rynku kapitałowym zostały pierwszy raz zaprezentowane publiczności podczas wywiadu “Ticker and investment digest” w 1909 r. i można to streścić następująco:

 

Każda akcja posiada własny kierunek oraz własne zachowania na podstawie wolumenu, kierunku lub innych czynników. Wszystkie poruszają się według własnych wzorów (wibracji).

 

Gann porównywał również akcje do atomów, mówiąc, że te pierwsze są  źródłem energii, którą można  określić matematycznie. Inne interesujące stwierdzenie Ganna jest takie, że jego zdaniem akcje posiadają takie siły jak magnes – mogą przyciągać lub odpychać, co oznacza, że w pewnej chwili  mogą być liderami, a w  innej tracić na znaczeniu i cenie.

 

Razem z powyższymi teoriami, koncepcje Ganna były oparte na matematyce oraz cyfrach ze starożytności. Niektóre numery miały specjalne znaczenie w prognozowaniu cen,  najbardziej znaczące to 16, 25, 36, 49, 64, 121 oraz 144.  Według  Ganna te numery wraz z geometrią i prawem naturalnym dostarczają jego teoriom dużej wartości prognostycznej.

 

Najpopularniejszymi z technik Ganna są:

 

  • linia Ganna

 

  • siatka Ganna

 

  • wachlarz Ganna

 

 

Linia Ganna jest najprostszym narzędziem wśród szerokiego asortymentu instrumentów prognostycznych Ganna.  Zastosowanie polega na wyznaczeniu linii pod kątem 45 stopni – rosnącej bądź malejącej. Zgodnie z teorią Ganna, linia trendu wyznaczona pod kątem 45 stopni określa długoterminowy trend.

 

gann line, gann analysis

 

W przypadku linii rosnącej, dopóki ceny pozostają powyżej linii trendu uznaje się, że trend jest wzrostowy. Spadek ceny poniżej tego poziomu traktowany jest jako zatrzymanie kontynuacji trendu wzrostowego. Z drugiej strony, w momencie gdy ceny kształtują się poniżej spadkowej linii trendu traktowane są one jako trend spadkowy.

 

Jak używać linii Ganna na platformie MetaTrader:

 

  • Wybrać opcję „Wstaw” z głównego okna platformy, a następnie wybrać „Obiekt-Gann” i „Linia Ganna”.

 


 

Wachlarz Ganna jest jedną z wielu technik stworzonych przez W.D. Ganna przeznaczonych do analizy zmian cen.

 

Aby zastosować wachlarz Ganna, wymagane jest, by wykresy występowały w tym samym przedziale cen oraz czasu, tak aby każdy ruch cenowy w danej jednostce czasu równał się kątowi 45 stopni. Gann uważał, że idealna równowaga pomiędzy czasem a ceną występuje, gdy ceny poruszają się pod kątem 45 stopni względem osi czasu.

 

 

gann analysis

 

Wachlarz Ganna uwzględnia 9 linii trendu, działających jako linie wsparcia i oporu. Gdy ceny przełamują jedną linię powinny zmierzać ku następnej. Najbardziej istotną linią w wachlarzu Ganna jest linia 1x1 oparta na linii trendu 45 stopni. W zależności od tego, czy ceny znajdują się powyżej czy też poniżej tej linii, będzie wskazać na trend wzrostowy bądź spadkowy. Poza tej głównej linii, Gann wskazuje 8 inne mniejsze linie z kątami większymi lub mniejszymi od 45 stopni (4 z kątem większym a 4 z kątem mniejszym od 45 stopni). Te mniejsze linie trendu to 1x2, 1x3, 1x4 oraz 1x8.

 

Jak używać wachlarza Ganna na platformie MetaTrader:

 

  • Wybrać wykres słupkowy bądź świecowy.
  • Wybrać opcję „wstaw” z głównego okna platformy, a następnie wybrać „Obiekt-Gann” i „Wachlarz Ganna”.

 


 

Siatka Ganna jest odmianą linii Ganna ustawionej pod kątem 45 stopni. Linia trendu pod kątem 45 stopni jest uznawana za wyznacznik trendu długoterminowego, a ceny kształtujące się powyżej tej linii są traktowane jako wzrostowe. W sytuacji gdy ceny pozostają poniżej linii trendu nachylonej pod kątem 45 stopni, są one traktowane jako pozostające w trendzie spadkowym. Zamiast przedstawiać jedynie jedną linię nachyloną pod kątem 45 stopni, siatka przedstawia niezliczoną ilość takich linii.

 

gann grid

 

Gdy ceny kształtują się powyżej jednej z linii rosnących uznaje się, że trend jest wzrostowy, jeśli ceny pozostają poniżej jednej z linii spadkowych, trend uznawany jest za spadkowy.

 

Jak używać siatki Ganna na platformie MetaTrader:

 

  • Wybrać wykres słupkowy bądź świecowy.
  • Wybrać opcję „Wstaw” z głównego okna platformy, a następnie wybrać „Obiekt-Gann” i „Siatka Ganna”.

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij